Prosimy o zamawianie biletów miesięcznych z wyprzedzeniem najlepiej 2-3 dniowym.

Bilety można zamówić u kierowcy lub telefonicznie.

Złożenie telefonicznie zamówienia na następny dzień będzie przyjmowane do realizacji najpóźniej do godziny 20:00.

Dane do złożenia zamówienia:

1 - Pasażer posiadający już blankiet biletu:

 • Imię i Nazwisko
 • Trasa przejazdu
 • Data odbioru biletu
 • Godzina odbioru biletu (kurs)
 • Opłata: zapłacono (kwota) / zapłata przy odbiorze

2 - Pasażer zamawiający bilet po raz pierwszy:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Rodzaj biletu (normalny lub ulgowy)
 • Trasa przejazdu
 • Data odbioru biletu
 • Godzina odbioru biletu (kurs)
 • Opłata: zapłacono (kwota) / zapłata przy odbiorze

Zamawiając bilet miesięczny ulgowy należy dołączyć ksero aktualnej legitymacji student / uczeń, potwierdzić "za zgodność z oryginałem" i podpisem.

Bilety miesięczne normalne / ulgowe obowiązują od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca.

Bilet należy okazywać kierowcy za każdym razem wsiadając do samochodu.

„DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG NASZEJ FIRMY”