BILET MIESIĘCZNY

 • Prosimy o zamawianie biletów miesięcznych z wyprzedzeniem najlepiej 2-3 dniowym.
 • Bilet można zamówić telefonicznie lub u kierowcy
 • Złożenie telefoniczne zamówienia następny dzień będzie przyjmowane do realizacji NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 20:00

Dane do złożenia zamówienia:

Pasażer zamawiający bilet po raz pierwszy:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Rodzaj biletu / normalny lub ulgowy
 • Trasa przejazdu
 • Data odbioru biletu / podajemy godzinę z rozkładu jazdy
 • Opłata: zapłacono / kwota / albo zapłata przy odbiorze u kierowcy

Pasażer posiadający już blankiet biletu:

 • Imię i nazwisko
 • Trasa przejazdu
 • Data odbioru
 • Godzina odbioru / podajemy godzinę z rozkładu jazdy
 • Opłata: zapłacono / kwota / albo zapłata przy odbiorze u kierowcy
 • Zamawiając bilet miesięczny ulgowy należy dołączyć ksero aktualnej legitymacji
 • STUDENT/ UCZEŃ, potwierdzić „za zgodność z oryginałem” i podpisem
 • Proszę na druku ksera ( oprócz potwierdzenia ) już nic więcej nie dopisywać
 • BILETY MIESIĘCZNE NORMALNE / ULGOWE OBOWIAZUJĄ OD 1-go DO OSTATNIEGO DNIA DANEGO MIESIĄCA.
 • Stosujemy ulgi ustawowe do biletów miesięcznych.
 • Bilet należy okazywać kierowcy za każdym razem wsiadając do samochodu.
//kik-bus.pl/wp-content/uploads/2021/10/pfr.png